exkurze-oz-brazda-Zatec

Exkurze v OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o.

K nejvýznamnějším rozhodnutím v lidském životě lze bezesporu řadit také volbu budoucího povolání, pro mnohé stěžejní smysl života, pro jiné poslání, která je baví, naplňuje, a tudíž přináší užitek nejenom jim, ale celé společnosti.   Správně zvolit dráhu své budoucí profesní kariéry je pro žáky devátých ročníků v současné společnosti poměrně náročné. Nabídka studijních oborů se sice zdá být opravdu široká, problém ovšem nastává, mají-li si žáci představit, co se za některými vskutku originálními názvy skutečné skrývá, jaké povinnosti a konkrétní činnosti jsou spojeny s uvedeným oborem, jaké požadavky na ně budou v budoucnu kladeny, zda jsou tedy vybaveni potřebnými schopnostmi a dovednostmi a zda vůbec naplňuje jejich představy.

Jednou z možností jak žákům umožnit alespoň zčásti ujasnit si názory na konkrétní profese a přiblížit jim samotnou praxi je návštěva skutečných firem a seznámení se s jejich reálným provozem. Jednou z mála žateckých firem, která poskytla tuto příležitost žákům deváté třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny je OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o.

Pod vedením pana Milana Vágnera, vedoucího žatecké pobočky, mohli žáci nahlédnout do zákulisí distribuční firmy, která se specializuje na dodávání kvalitní zeleniny a ovoce včetně spolupráce s organizacemi a projekty zaměřenými na zdravý životní styl. Žáci se seznámili nejenom se samotným provozem podniku, ale i s požadavky, povinnostmi a konkrétními činnostmi několika pracovních pozic např. skladníka, řidiče, fakturanta, obchodního zástupce, ale i vedoucího provozu. Žáci měli také možnost posoudit kvalitu nabízeného sortimentu, každý z nich obdržel na závěr exkurze pěkné jablíčko.

Za ochotu, vstřícnost a profesionální přístup bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům a vedení pobočky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o.

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Článek od vedoucí skupiny Polytechnické vzdělání a členky skupiny Inkluzivní vzdělání paní Mgr. Ing. Silvie Svobodové z webu http://www.vzdelavani-zatecko.cz