Nákup ovoce a zeleniny

Nákup ovoce a zeleniny v ČR

  • Minimalizovatpřekupováníod obchodníchfiremv rámci ČR
  • Nákup přímo od tuzemských pěstitelů v ČR
  • Finanční podpora vybraných tuzemských pěstitelů
  • Produkce tuzemských pěstitelůspeciálně na zakázku pro OZ Brázda s.r.o.

Nákup ovoce a zeleniny v EU

  • Minimalizovat překupování od obchodních firem v rámci Evropské Unie
  • Nákup přímo od zahraničních pěstitelů – z NL, F, PL, SK, A, D, CY
  • Vybudování silného portfolia zahraničních obchodních partnerů – z NL, F, ES

Prodej konečným zákazníkům v ČR

  • Portfolio 550 zákazníků
  • Denní rozvoz v průměru 350 zákazníků